header
Keltische triquetra

Het Duurzaam Comfortsysteem

 (WKO-techniek)

kto-schema
nibe_logo

In de gehele woonservicezone wordt het Duurzaam Comfortsysteem toegepast. In dit systeem worden speciale technieken gebruikt zoals de warmtepomptechniek met Warmte-Koude-Opslag (WKO). Dit biedt niet alleen groot wooncomfort, maar het is ook zeer milieuvriendelijk en energiebesparend!
Het Duurzaam Comfortsysteem neemt energie op uit de aarde. WKO is een techniek om energie in de vorm van warmte en koude in de bodem op te slaan. Deze energie wordt gebruikt om de gebouwen te verwarmen of af te koelen. De opslag van warmte en koude vindt plaats in het grondwater in de diepe ondergrond (150 à 200 meter). Door middel van één of twee pompen wordt de energie opgepompt om het gebouw te verwarmen of af te koelen.

De warmtepomp zorgt ervoor dat deze energie op de vereiste temperatuur wordt gebracht.
Via de vloerverwarming ontvangt men verwarming en koeling wanneer men dit wenst. Men kan dus zelf voor zijn eigen woonklimaat kiezen. Een Balansventilatiesysteem zorgt continu voor frisse lucht in de appartementen. Bovendien bespaart men met het Duurzaam Comfortsysteem ook veel energie. Kortom: in de woonservicezone woont men prettig, comfortabel en bewust!


A. De vloerverwarming

kto_buizen

Dankzij een met water gevuld buizensysteem dat onzichtbaar in de vloer is verwerkt wordt de woning op een zeer gelijkmatige wijze 's winters warm en 's zomers koel gehouden.

kto_kast

De verwarmingsunit

De aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt door de warmtepomp op een optimale temperatuur gehouden, wat het wooncomfort verhoogt en het energieverbruik verlaagt. Tevens verzorgt de warmtepomp een voorraad warm tapwater van 160 liter welke op een temperatuur van ongeveer 55 graden wordt gehouden. 0m legionella te voorkomen wordt 1 keer per week de temperatuur tot 65°C graden verhoogd.

De kamerthermostaat

Met de kamerthermostaat kan men de temperatuur in de woonkamer aanpassen. De thermostaat 's nachts lager zetten levert geen energiebesparing op. Alleen bij langdurige afwezigheid loont het wel de temperatuurinstelling te verlagen.

De verdeler

kto_verdeler

De aanvoertemperatuur van het verwarmingswater richting de diverse vertrekken wordt door de warmtepomp van het type Nibe Fighter 1220 op een optimale temperatuur geregeld. Als men een slaapkamer minder wil verwarmen ten opzichte van de woonkamer kan dit door de instelling van de witte eidopvormige knop die overeenkomt met het betreffende vertrek te wijzigen. De instellingen van de woonkamer, gang en badkamer mogen niet worden gewijzigd. Deze ruimten worden geregeld op basis van de kamerthermostaat en de buitenvoeler. Verstelling van deze witte dopjes werkt ook nadelig voor de warmtepomp.

De waterdruk

Controleer de waterdruk van het vloerverwarmingcircuit regelmatig. De waterdruk moet tussen de 1 en 2 Bar bedragen. Bij een te lage druk moet het circuit worden bijgevuld en daarna ontlucht.


B. WTW-systeem met Gebalanceerde ventilatie

WTW (warmte terug winning) wordt vooral gebruikt met het oog op energiebesparing. Een warmtewisselaar maakt gebruik van temperatuurverschil tussen warme en koude lucht. In een WTW-ventilatiesysteem, wordt de warmte van de afgevoerde lucht door de warmtewisselaar overgebracht op de toegevoerde buitenlucht. Deze wordt op deze wijze opgewarmd. De warmtewisselaar is niets anders dan een systeem van kanalen, waarin de warme en koude stroom dicht langs elkaar gevoerd worden, zodat warmte overdracht mogelijk is. Dit proces heeft plaats in:

Het Warmteterugwinapparaat (de WTW-unit)

kto_kast

In dit apparaat (type AWB Airmaster HRD) wordt dus de gefilterde toegevoerde buitenlucht opgewarmd door de afgezogen binnenlucht. Dit voorkomt ongewenst inblazen van koude lucht ('s winters) of warme lucht ('s zomers) in de woning en zorgt voor een flinke energiebesparing en verlaging van de energiekosten. De unit mag niet buiten bedrijf worden gesteld. Zij zorgt voor de permanente verversing van de lucht in de woning.

Filters WTW-unit

De twee filters van de WTW-unit zijn direct aan de voorzijde van de unit bereikbaar. De filters moeten twee keer per jaar vervangen worden. Bij sterke vervuiling (verbouwing edg.) moeten de fitters frequenter worden gereinigd of vervangen. Voor verdere informatie kan men terecht in het menu-onderdeel: "Onderhoud".

AWB_logo Naast het vloerverwarmingsysteem is ook energiezuinige ventilatie toegepast, wat tezamen met de vloerverwarming resulteert in een optimaal en gezond leefklimaat.

De ventilatieventielen

In de woning wordt op meerdere plaatsen lucht afgezogen en ingeblazen via afzuig- en inblaasventielen. Deze ventielen zijn nauwkeurig ingeregeld en worden elk jaar op hun juiste afstelling gecontroleerd door VANTOS (Ventilatiesystemen).

 Waterontharder: Serie DuoMatic

Lubron logo

Het ongemak en de problemen van kalk in leidingwater zijn welbekend. Zowel in fabrieken, bedrijven als in de huishoudens manifesteert kalk zich vaak hardnekkig in en op allerlei plaatsen, zoals: ketels, wasmachines, pompen, douchekoppen, steamers,luchtbevochtigingssystemen, huishoudelijke apparaten, enzovoort.
Met een waterontharder wordt de in het leidingwater aanwezige kalk verwijderd. Hierdoor kunnen afzettingen en verstoppingen door kalk niet meer optreden, waardoor apparatuur langer meegaat. Omdat onze ontharders zijn uitgerust met onthardingshars van levensmiddelenkwaliteit zijn zij uitermate geschikt voor consumptieve toepassingen. Mits de ontharder goed verzorgd wordt heeft de hars een levensduur van minimaal 20 jaar.

Lubron Y-250

Uitvoering

De DuoMatic bestaat uit 3 onderdelen:
1. Een onthardingstank gevuld met harsfilter
2. Een kunststof vat met de zoutvoorraad
3. de besturing (stuurventiel)

Het harsfilter in de onthardingstank houdt de kalkionen vast waardoor het leidingwater ontkalkt wordt. Het harsfilter raakt na verloop van tijd verzadigd met calciumdeeltjes, die verantwoordelijk zijn voor de vorming van calciumcarbonaat (= kalkaanslag). Vervolgens wordt de tank schoongespoeld met een zoutoplossing. Na de spoeling verdwijnt het kalkhoudende water door een afvoer in het riool en wordt de tank nagespoeld met zacht en schoon water. Dit noemt men "regenereren", omdat de tank opnieuw geschikt gemaakt wordt voor het opnieuw ontharden van het leidingwater.
De fases van ontharding en regeneratie worden geregeld door een stuurventiel.
De capaciteit van de ontharder is afhankelijk van de periodecapaciteit van het type (volgens de "specificaties": 26,9 m³), de locale waterhardheid (Deurne: 10,8 dH) en de gewenste resthardheid (4dH ?) en wordt berekend met de formule: periodecapaciteit / (locale hardheid -/- resthardheid).

Specificaties

Type: T 250
Nominale uurcapaciteit: 2800 liter
Periodecapaciteit: min. 18.2 m³ ; max. 26,9 m³
Zoutverbruik tijdens regeneratie: min. 7,0 kg; max. 17,5 kg
Drukverlies bij nom. uurcap.: 1,06 bar
Harsinhoud: 70 liter
Inhoud zoutvat: 190 kg
Afmetingen: 89x57x143 cm (bxdxh)

lubron_drops


ornament


MENU
/* bottombar */
© VVE Beltaine I en II

MENU:

  BLADWIJZERS